Наша школа

Шановні колеги, учні, батьки!

Вітаю Вас на,блозі вчителя географії!
Мені дуже приємно, що Ви завітали на мій
блог. Буду рада, якщо знайдете для себе корисну інформацію та зможете застосувати її під час підготовки до уроків, у позакласній та методичній роботі.

Навіщо я йду на урок географії?

Я люблю науку, яку викладаю, люблю природу, свою Батьківщину.

Я іду на урок географії для того, щоб подарувати учням свою любов до географії, де на кожному уроці можна вирушати у подорож, вирішувати локальні, регіональні та глобальні питання світу, знаходити та радіти результатам пошуку. Вивчення предмету "географія" не закінчується ніколи. Воно триває, поки існує цей світ і людина у ньому.

Географія - це моє життя. Життя, яке я безмежно люблю»!

Бажаю Вам творчих успіхів!

Моє портфоліо

Можливо, комусь здаватиметься дивним, що опис досвіду роботи починаю з зізнання: «Я дуже люблю школу, дітей, уроки географії. Часто мандрую, пізнаю світ, до чого заохочую своїх вихованців». Ретельно готуюся до уроків географії, прискіпливо ставлюся до написання конспектів та виховних заходів. Поважаю думку кожного учня... Спостерігаючи за навчальним процесом у школі, порівнюю його з кругообігом води в природі. Відомо, що вода випадає у вигляді дощу, снігу, граду.
І стан її залежить від виду хмар. А вони формуються на різній висоті (як і педагогічна майстерність вчителя). Вода (а це знання), випавши із хмар, стікає по поверхні, випаровується, та все ж таки частина її просочується і в ґрунт. Таким чином, краплі води (у моєму розумінні це компетенції) падають на різну поверхню, яка її вбирає (а це учні). Тому я глибоко переконана, що саме у школі закладаються основні знання і формуються вміння, від яких залежить результат освіти особистості.
Сьогодні, як ніколи, географічні знання потрібні кожному, оскільки доля Землі дедалі більше залежить від діяльності людей, від поведінки кожного з нас. Адже живемо ми в епоху глобалізації. Зростаючий швидкими темпами обсяг інформації, поява нових технологій в науці та на виробництві, збільшення ролі всесвітніх економічних, політичних, соціокультурних та інших форм відносин проникають у всі сфери діяльності, в тому числі й у географічну науку. Тому навчальний процес потрібно будувати так, щоб знання стали фундаментом практичної діяльності, тобто стали дієвими..".

Тому я й обрала проблему "Формування ключових компетентностей учнів на уроках географії ", яка сьогодні є дуже актуальною. Навчатися протягом усього життя, формулювати, висловлювати, доводити власну думку, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і групових дій - це те, що повинні діти взяти з собою в життя.
Тому, під час викладання географії я застосовую такі форми і методи, які збуджують творчість учнів, створюють емоційне піднесення, викликають захоплення навчальним процесом. Докладаю всіх зусиль, щоб урок був цікавим, зрозумілим, вмотивованим. Вважаю, що основний матеріал учні мають засвоїти на уроці.     
Планую систему різнотипних уроків, кожен з яких має свою модель, схему. Організовуючи пізнавальну діяльність учнів на уроці, моделюю проблемні ситуації. Вивчаючи тему "Світове господарство", проводжу евристичну бесіду з постановкою проблемного питання: "Чим визначається ефективність міжнародних економічних відносин тієї чи іншої держави?" Це питання підштовхує учнів до дискусій, де кожен вперто відстоює свою позицію. Неабиякий інтерес в учнів викликає прийом "Килим ідей" (9 клас, тема "Принципи розміщення й географія галузей машинобудування. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку").
Учням пропоную завдання: "На кольорових листочках напишіть свої прогнози щодо майбутнього машинобудування. На контур України вчепіть кожен свою "ідею", при цьому вкажіть регіони, для яких ви передбачили цю "перспективу". На мою думку, це і цікаво, і ефективно. Під час проведення таких уроків наголошую про актуальність теми на сучасному етапі: проводжу паралель між минулим і теперішнім.
Намагаюсь постійно привертати увагу учнів до господарських, глобальних проблем людства, визначати місце і роль держави у світовій політиці та економіці. А учні, вже з моєю допомогою, розвивають економічне мислення шляхом засвоєння програмних понять, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки і виробляють спеціальні навички, зокрема, вміння працювати самостійно на уроках.
Такий прийом забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у середовищі. Це дає можливість розкрити низку здібностей школярів, що виявляються у швидкості, глибині та міцності оволодіння засобами і прийомами діяльності, такими як:
·                 умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;
·               вести діалог;
·                брати участь у дискусіях;
·                 вести переговори;
·         уміння переконувати і відстоювати свою точку зору, тобто спілкуватися.
    Для розвитку активності на уроках географії пропоную учням роботу з підручником і географічною картою, додатковою літературою, статистичним матеріалом, пошук інформації в Інтернеті. На сторінках особистого інтернет - блогу систематично розміщую статті, новини з шкільного життя, цікаві завдання, з якими охоче ознайомлюються педагоги та учні. Так, на вивчення теми машинобудування у 9 класі відведено 2 години, але обсяг матеріалу дуже великий. Щоб учням було цікаво на уроці, залучаю їх до співпраці. Напередодні вивчення теми пропоную таке завдання:
·             Підготуйте інформацію про підприємства виробничої сфери у вашому населеному пункті. З’ясуйте, в яких галузях працюють ваші батьки. Що вам відомо про продукцію, яку вони виробляють?
   На практиці я застосовую такі методи роботи, які дають результат. Учні, яких навчаю, вміють застосовувати набуті знання, виділяти головне, складати тези і план прочитаного, конспектувати текст, складати схеми, таблиці за текстом підручника, писати реферати і доповіді з допомогою додаткової літератури, працювати з малюнками, самостійно виконувати завдання з підручника, розробляти презентації в електронному варіанті.
Отримані навички роботи дають змогу продовжити розвиток пізнавальної самостійності учнів при проведенні практичних робіт, а також формують картографічні вміння: читання карт і їх аналіз, складання картосхем. Аналіз діаграм, таблиць і карт сприяє формуванню вміння робити висновки світоглядного характеру. Графічні вміння передбачають володіння методами оформлення цифрової та словесної інформації у вигляді графіків, діаграм, таблиць, картограм у електронному варіанті. Таким чином, формую ще одну – інформаційну компетентність.
Для мене і моїх учнів навчальні заняття – постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та бажання досягнути високого результату. Надзвичайно подобається учням "Дев’ятий вал" - творчий тест, який пропоную після вивчення окремих тем певних розділів у старших класах. До кожного завдання (їх дев’ять) включаю два запитання, на які учні шукають відповіді. У школярів спрацьовує логічне мислення, і вони швидко, часто на різному етапі, називають ключове слово.
При вивченні "Економічної та соціальної географії України" використовую метод проектів. Це один із способів реалізації певного завдання шкільної програми, що належить до групи активних методів навчання. Його суть полягає у самостійному виконанні учнями завдань під наглядом вчителя. Учень бере на себе відповідальність за власне навчання. Він вибирає теми, над якими буде працювати, використовує різні джерела інформації, розподіляє завдання між членами групи, проводить дослідження, збирає матеріали, опрацьовує їх, селекціонує, аналізує і, на завершення, представляє результати своєї роботи.

  Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей –- талант, вміння їхвирощувати – мистецтво. Але найважливішим -– є любов до дитини! Вчительство – це і мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності. Завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та радісним.
1 коментар:

  1. Доброго дня! Пропонуємо віртуальну виставку бібліотеки БДПУ до Дня Незалежності України! https://library.bdpu.org.ua/informatsiyno-navchal%ca%b9na-diyal%ca%b9nist%ca%b9/virtualni-vistavki/den-nezalezhnosti-ukrainy/

    ВідповістиВидалити